APEV

Aide aux Parents d'Enfants Victimes

Aide aux Parents d'Enfants Victimes - 3, rue Edouard Branly 92130 Issy-les-Moulineaux - Tel: 01-46-48-35-94 - contact@apev.org

Recherche par mot-clef

Campagne d'affichage 2017

affiche APEV 2017

Hit-Parade

Finish

A.P.E.V.

“ Aide aux Parents d’Enfants Victimes ”, APEV (Apua lapsiuhrien vanhemmille -yhdistys), on ranskalainen yhdistys uhreille jaheidan lähimmäisilleen.

Yhdistys on syntynyt murhattujen tai kadonneiden lasten vanhempien tarpeesta tavata toisiaan. Tapamisten myötä vanhemmat ovat huomanneet, ettei perheiden tilanteet voivat olla hyvin erilaiset. Joidenkin perheiden toipuessa toiset sattavat voida erittäinkin huonosti.

Voidakseen toimia, APEV perustettiin vuonna 1991. Yhdistys yrittää kiinnittää viranomaisten, oikeusministeriön, rikostutkijoiden ja tuomareiden huomion vaikeuksiin, joita perheet jatkuvasti kohtavat. Yhdistyksemme APEV:n jäseninä on jo yli sata perhettä, joiden lapsi on murhattu tai kadoksissa. Yhdistys on uhrien perustama, ja sen aktiiviset jäsenet ovat yksinoman murhattujen tai

kadonneiden lasten vanhempia. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Alain Boulay.

Toimintasarat :

Perheiden avustus

Välitön puheyhteys saman tragedian kokeneiden perheiden välillä on ensisijaisen tärkeä, joten APEV tarjoaa uhrien vanhemmille tilaisuuden tavata toisiaan, keskustella sekä auttaa toisiaan. Yhdistyksen päätavoite on neuvoa ja tukea perheita, eikä toimia heidan puolestaan. Apu perheille saatta olla hyvinkin monimuotoista :

 • kokoukset, joiden pääasiallisena tarkoituksena on vapaa kommunikaatio perheiden kesken

 • teemakeskeiset tapaamiset keskeisita aiheista ; surutyö, lapsen surutyö, trauma, rikostutkimus, lakiuudistukset jne.

 • Näissä tapaamisissa eri alojen asiantuntijat ovat läsnä.

 • tilaisuudet, joissa perheille selitetään asiantuntijoiden avustuksella oikeudenkäynnin kulku

 • tuki perheille oikeudenkäynnin aikana

 • erilaiset neuvontapalvelut

 • apu kadonneiden lasten etsinnässä (internet, julisteiden levitys jne.)

 • eri tapausten yksilöllinen ja tapauskohtainen seuranta

Uhrien oikeusapu

L’APEV vaatii samoja oikeuksia uhreille ja syytetyille, asianomaisille ja puolustukselle, koko asiankäsittelyn ajan. Yhditys latii lakiesityksia, jotka se toimittaa hallitukselle tai asianomaiselle ministeriölle. Näiden aloitteiden ansiosta on perustettu esim. geneettisten tuntomerkkien tiedosta v. 1995 tai seksuaalirikollisten vankilatuomion jälkeinen jatkoseuranta, joka alullepantiin v. 1992.

Toisaalta lainsäätäjäelimet ovat usean otteeseen tiedustelleet yhdistyksen kantaa lakeja ladittaessa, esim. v. 1993 laatiessaan lakia

„todellisesta" elinkautisesta tai v. 1998 koskien alaikäisiin kohdistuvan seksualisenväkivallan ennaltaehkäisyä ja rangaistuksia.

Ennaltaehkäisy

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet on kohdistettu erityisesti seksualiväkivaltatapauksiin ja kidnappauksiin. APEV haluaa kiinnittää huomiota riskitilanteisiin. Mitenkään aikuisten roolia lasten turvallisuuden suhteen vähättelemättä, APEV pitää ehdottoman tärkeänä opettaa lapset tunnistaman ja välttämään vaaratilanteita. Heidän kanssaan tulee keskustella väkivallasta, kuten keskustelemme

vaikkapa onnettomuuksista. Näinollen APEV :

 • kehittää tietopitoisia ohjelmia kouluille, yhdessä johtajaopettajien, oppilaiden vanhempien ja ulkopuolisten

 • asiantuntijoiden avustamana.

 • osallistuu oppilaiden vanhemmille suunnattuihin tiedotustilaisuuksiin, joissa käsitellään vanhempien aloitteesta

 • alullepantuja ennaltaehkäisevia opetusprojekteja

 • tekee lakiesityksiä, joiden kohteita ovat seksuaaliväkivallantekijät ja mahdolliset uusintarikokset

 • julkaisee ennaltaehkäisypainotteista opetusmaterialia (mm. Minun turvallisuussääntöni).

Yhdistys toimii myös osana tuomari- ja poliisi- ja kriminologikoulutusta tuodakseen julki uhrien odotukset, ja osallistuu lukuisiin seminaareihin.

APEV on virallisesti tunnustettu hyväntekeväisyysyhdistys ja yksi 16:sta yhdistyksestä, jotka vuonna 1997 osallistuivat aktiivisesti Ranskassa valtakunnalliseen lastensuojeluprojektiin. Yhdistys kuuluu myös COFRADE-järjestöön, joka Ranskassa valvoo kansainvälisen lasten ihmisoikeusjulistuksen noudattamista.

APEV toimii yhteistyössä useiden muiden väkivallanuhrien tukiyhdistysten ja näiden kattojärjestön INAVEM:in kanssa niin Ranskassa kuin ulkomaillakin.

APEVia tukevat Ranskan oikeusministeriö, kunnat, firmat sekä useat julkisuuden henkilöt.
Page Spéciale pour impression  Envoyer cet Article à un ami 


Aide aux Parents d'Enfants Victimes 3, rue Edouard Branly 92130 Issy-les-Moulineaux
Tel/Fax : 01-46-48-35-94 - e-mail : contact@apev.org
Sitemestre : Bertrand Gallot - Ce site a été construit avec NPDS,
logiciel sous GNU/GPL license. Design&intéation moonsize-bixis